Бориспільський Інститут муніципального менеджменту при МАУП                   Private Higher Educational Establishment "Boryspil Institute of                               Municipal Management" patronage by inter-regional                                                         Academy of Personnel Management

 

  За спеціальністю «Менеджмент» пропонуються такі спеціалізації: 

- «Організація експлуатації повітряного траспорту» з видачею сертифіката комерційного пілота CPL(A). (Льотну підготовку здійсює «Українська Льотна Академія «Хімічні авіаційні технології» на аеродромі Дівічки);

- «Управління в аеропортах»;

- «Безпека в аеропортах».

Менеджмент

Фахівець за спеціальністю «Менеджмент» готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах. підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Рівень - бакалавр, магістр.

 Фінанси, банківська справа та страхування

Економіст за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Рівень - бакалавр.


 Публічне управління та адміністрування

Фахівець діяльність якого пов'язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Рівень - магістр.

Облік і оподаткування

Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин. Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки, адже фінансову звітність ведуть всі компанії, що займаються комерційною діяльністю.

Рівень - бакалавр.


Порядок подання заяв в електронній формі дивитись у "Правилах прийому до ВНЗ" (ст. 17-20) 


Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП
Навчальний заклад ІІІ рівня акредитації.
    У закладі ведеться підготовка фахівців за напрямом управління та адміністрування.

Навчальний процес організований за денною та заочною формою на контрактній основі.

Пільги в оплаті за навчання надаються дітям з малозабезпечених сімей по рішенню Бориспільської міської ради.

м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 27, 
  тел.
(044) 331-83-46, 063 244-34-09

(04595)7-22-02, (04595)7-22-51

  Ліцензія АЕ № 270283 від 07.05.2013
  E-mail bimmmaup@ukr.net