Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

«Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

  

Внутрівузівська студентська наукова конференція

 

«Зовнішньоекономічна діяльність України:

 стан та перспективи»

 

  

 Бориспіль – 2018

 

 

Програма конференції

 

10 травня 2018 року

Організаційний комітет конференції

 

Гуляницький Валерій Васильович – к.т.н., професор, ректор ПВНЗ Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУП.

Осецький Валерій Леонідович – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ПВНЗ «БІММ при МАУП».

Боровко Микола Маркіянович – директор Коледжу «Інтелект».

Дудченко Микола Андрійович - д.е.н., професор, віце-президент «Української асоціації економістів-міжнарожників».

Бєлова Алла Іванівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ПВНЗ «БІММ при МАУП».

Будько Ірина Олександрівна – к.е.н., доцент  завідувач кафедри фінансів ПВНЗ «БІММ при МАУП».

 

 

9.15 – реєстрація учасників;

9.30 – 12.00  – доповіді;

12.00 – 12.30 – дискусія;

 

12.30  – 13.00  – підведення підсумків.

 

 

Учасники конференції

 

1.      Гуляницький В.В. – к.т.н., професор.

Вітальне слово ректора інституту.

2.      Осецький В.Л. - д.е.н., професор –

Фундаментальні та структурні взаємозв’язки у світовій економіці.

3.        Дудченко М.А. – д.е.н., професор – Пріорітети та особливості зовнішньоекономічної діяльності України на сучасному етапі.

4.      Сердюк Євген Олександрович -Вектори зовнішньоекономічної діяльності України – студент, науковий керівник – д.е.н., професор Бєлова А.І.

5.      Мартова Анастасія ОлегівнаФормування та ефективність експортного потенціалу України, студентка, науковий керівник – к.е.н., доцент Будько І.О.

6.      Мельник Владислав Дмитрович –Якісні характеристики експортного потенціалу України, студент, науковий керівник – к.е.н., доцент Будько І.О.

7.      Янченко Аліна ВолодимирівнаУдосконалення структури імпорту, студентка, науковий керівник, – к.е.н., доцент Будько І.О.

8.      Левченко Олександр Олегович Визначення інвестиційних можливостей підприємства на основі коефіцієнтів та показника ліквідності, студент, науковий керівник - д.е.н., професор Осецький В.Л.

9.      Тимченко Дарина МиколаївнаНеобхідність удосконалення організації зовнішньоторговельних операцій підприємства, студентка,  науковий керівник – д.е.н., професор Бєлова А.І.

10.  Колесник Анастасія ВалеріївнаДослідження управління імпортними операціями підприємства, студентка,  науковий керівник – д.е.н., професор Бєлова А.І.

 

 

Вимоги до оформлення статей:

 

1.   Статті приймаються у вигляді файлів у текстовому редакторі MSWordfor Windows (версій 6,7 чи 98) па дисках. Для набору формул використовуються вбудовані редактори рівнянь. Табличні матеріали можуть готуватись з використанням електронних таблиці» (MSExel). При цьому повинен застосовуватись шрифт Times New Roman.

2.Параметри сторінки: поля верхнє та бокові - 35 мм, нижнє - 45 мм; відступ від верх­нього колонтитула - 12мм, від нижнього - 20 мм; відступ абзацу - 5мм, інтервал між ряд­ками - одинарний.

3.   Список використаної літератури складається згідно з вимогами ДС'ГУ ГОСТ 7.1:2006.

Зокрема:

   порядковий номер джерела інформації у списку, прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва роботи, на яку посилаються, і в якому виданні вона надрукована, рік видання, сторінки (від-до);

  у посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно вказувати індекс МКІ, рік і номер Бюлетеня та дату публікації;

   при посиланні на джерела інформації в цілому вказують місце видання, назву вида­вництва, рік видання, а також загальну кількість сторінок.

 

 

 

Адреса:

 

м. Бориспіль вул. Завокзальна, 27 тел. (045-95) 7-22-02