Інститут проводить набір за спеціальностями:

"Фінанси", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування"

Перелік  напрямів підготовки  та спеціалізацій БІММ при МАУП, за якими може здійснюватись прийом на навчання.

 

По інституту (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр та магістр)

Менеджмент (Управління в аеропортах;Управління бізнесом;

Безпека в аеропортах; Медичний та фармацевтичний менеджмент.)

Публічне управління та адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік та оподаткування

 Психологія

 По факультету муніципального менеджменту МАУП  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр та магістр)

Економіка та управління бізнесом

Міжнародний бізнес та маркетинг

Електронний маркетинг

Торгівельний маркетинг

Правознавство

Комерційне та трудове право

Цивільне право та право інтелектуальної власності

Туризм

Міжнародний туризм

Організація туристичної діяльності

Програмна інженерія

WEB програмування: розробка сайтів

Управління навчальним закладом