Спеціальності:

231 Соціальна робота

Спеціалізації:

Соціально-правова робота

Соціально-психологічне консультування

Соціальна робота в міжнародних організаціях.

Термін навчання - 3 р. (на базі 9-ти класів), 2 р. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

242 Туризм

Спеціалізації:

Туристичне та екскурсійне обслуговування

Готельне обслуговування

Термін навчання - 3 р. 5 м.  (на базі 9-ти класів), 2 р. 5 м. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

073 Менеджмент

Спеціалізації:

Менеджмент готельного та туристичного бізнесу

Менеджмент на ринку товарів і послуг

Менеджмент підприємницької діяльності.

Термін навчання - 3 р. 6 м.  (на базі 9-ти класів), 2 р. 6 м. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

071 Облік і оподаткування

Термін навчання - 3 р. (на базі 9-ти класів), 2 р. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Термін навчання - 3 р. (на базі 9-ти класів), 2 р. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

081 Право

Термін навчання - 4 р. (на базі 9-ти класів), 3 р. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Термін навчання - 3 р. 10 м. (на базі 9-ти класів), 2 р. 10 м. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Термін навчання - 3 р. 10 м. (на базі 9-ти класів), 2 р. 10 м. (на базі 11-ти класів). денна, заочна та дистанційна форми навчання.

 

 

Перелік документів необхідних для вступу 

   1.  Заява на ім'я ректора;

   2.  Оригінал  свідоцтва про базову  

        загальну середню освіту  з додатком   

         та  нотаріально завірена копія;

   3. Медична довідка (форма 086-У)
   4. 10 фотокарток 3x4;

   5. Ідентифікаційний код (копія)

   6. Копія паспорта (1,2,11 стор.) чи інший

        документ, що засвідчує особу:   

        свідоцтво про  народження;